Алименты на ребенка новый закон 2021 украина

Державою встановлюється мінімальний та максимальний розмір аліментів на утримання дитини. Такі суми аліментів визначаються виходячи із прожиткового мінімуму для дітей відповідної вікової категорії. У зв’язку із переглядом розміру прожиткового мінімуму у 2021 році, розміри аліментів також змінилися.

Мінімальні розміри аліментів

Мінімальний гарантований розмір аліментів становить 50% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. У новому році ці суми будуть такими:

 • для дітей до 6 років – 813 грн. (з 01.01.2019 р.); 849,5 грн. (з 01.07.2019 р.); 889,5 грн. (з 01.12.2019 р.).
 • для дітей з 6 до 18 років – 1013,5 грн. (з 01.01.2019 р.); 1059 грн. (з 01.07.2019 р.); 1109 грн. (з 01.12.2019 р.).

Мінімальний рекомендований розмір аліментів встановлюється у розмірі 100% від прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Тобто, це:

 • для дітей до 6 років – 1626 грн. (з 01.01.2019 р.); 1699 грн. (з 01.07.2019 р.); 1779 грн. (з 01.12.2019 р.).
 • для дітей з 6 до 18 років – 2 027 грн. (з 01.01.2019 р.); 2 118 грн. (з 01.07.2019 р.); 2 218 грн. (з 01.12.2019 р.).

Нагадуємо, що отримати мінімальний гарантований розмір аліментів можливо за спрощеною системою у порядку наказного провадження. Для цього необхідно звернутися із заявою про видачу судового наказу на аліменти за місцем проживання особи, яка стягує виплати і проживає з дитиною або за місцем проживання платника аліментів.

На відміну від гарантованого, мінімальний рекомендований розмір аліментів може бути присуджений судом лише у порядку позовного провадження і у разі достатності доходу платника аліментів.

Максимальні розміри аліментів

Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. На сьогодні максимальними розмірами аліментів є:

 • для дітей до 6 років – 16 260 грн. (з 01.01.2019 р.); 16 990 грн. (з 01.07.2019 р.); 17 790 грн. (з 01.12.2019 р.).
 • для дітей з 6 до 18 років – 20 270 грн. (з 01.01.2019 р.); 21 180 грн. (з 01.07.2019 р.); 22 180 грн. (з 01.12.2019 р.).

Отримати максимальний розмір аліментів можливо лише у порядку загального позовного провадження. Для того, аби розмір аліментів був більший ніж мінімально встановлений, слід під час розгляду справи судом обґрунтувати і довести ряд обставин: необхідність зазначеного розміру аліментів у зв’язку із станом здоров’я, матеріальним становищем дитини; наявність у платника аліментів фінансової можливості на оплату таких аліментів та інші обставини, що мають істотне значення.

Також повідомляємо, що 21 січня 2021 р. Міністерство юстиції підписало з Державною службою зайнятості та Державною службою України з питань праці два меморандуми про співробітництво, які спрямовані на забезпечення подальшого покращення показників повернення заборгованих батьками аліментів дітям.

Перший меморандум забезпечить обмін з Державною службою зайнятості інформацією щодо вакантних посад по всій території України. Тобто, непрацюючому боржнику спочатку буде запропоновано добровільно працевлаштуватися на роботу на вільну вакансію, а у випадку його відмови або небажання працювати і отримувати дохід для сплати аліментів на дитину, до нього вже будуть застосовуватись суспільно корисні роботи.

Другий меморандум передбачає, що Міністерство юстиції надаватиме інформацію про факти незаконного отримання коштів від роботодавців органам Державної служби з питань праці. А вже на основі отриманої інформації Державною службою з питань праці здійснюватимуться перевірки недобросовісних роботодавців.

Отож, чекаємо на успішну реалізацію цих актів і подальших кроків в удосконаленні процедури стягнення аліментів із батьків.

Бєлікова Анастасія

помічник адвоката – партнера практики

судового представництва

АО «Бачинський та партнери»

Наталії Жеманової

Содержание

Какие есть способы получить алименты в Украине

Содержание статьи (нажмите чтобы перейти к нужному разделу):

Кратко по теме алиментов

Алименты – это ежемесячные платежи, которые можно взыскать с одного из родителей на содержание несовершеннолетнего ребёнка, а также в определённых случаях на содержание уже совершеннолетнего ребёнка, который учится. О том, как это сделать, можно прочесть в статье «Как получить алименты на ребенка, который учится».

Во всех случаях существует два способа урегулирования данного вопроса:

В этой статье мы поговорим о договорном пути, поскольку договор всегда предпочтительнее принудительного взыскания. В случае же, если договорной порядок вам по каким-то причинам не подходит, вы можете сразу перейти к другой нашей статье «Какой установлен размер алиментов, как их получить через суд».

Информация о договорном порядке урегулирования может быть полезна также для тех, с кого взыскиваются алименты, поскольку ниже мы расскажем о том, какие есть варианты урегулировать вопрос без судебного разбирательства.

Соглашение об уплате алиментов: права и обязанности сторон

Возможность урегулировать вопрос выплат на ребёнка мирным способом и заключить соглашение об уплате алиментов семейное право устанавливает в статье 189 Семейного кодекса Украины, согласно которой родители ребёнка имеют право договориться об оплате алиментов на ребёнка, заключив нотариально заверенный договор.

В нём нужно предусмотреть когда, сколько и каким образом будут платиться алименты, то есть обязанности плательщика.

В случае невыполнения соглашения взыскатель сообщаете об этом нотариусу, а нотариус совершает специальное действие для взыскания алиментов в принудительном порядке, а именно: делает исполнительную надпись на договоре.

Это интересно:  Какие документы нужны для оформления алиментов

После этого договор приобретает такую же силу как судебное решение, взыскатель идёт с ним в исполнительную службу и пишит заявление для того, чтобы начать принудительное взыскание. В таком же порядке исполняется и судебное решение.

Для получателя алиментов преимущество договора очевидно, поскольку позволяет получить больший размер алиментов чем минимальный размер, предусмотренный законом. Конечно, если на это согласен плательщик алиментов.

С другой стороны, заключение договора позволяет четко установить сроки и порядок уплаты алиментов и устраняет неопределенность для плательщика в этих вопросах, которая может возникнуть при судебном взыскании.

Если взыскатель алиментов решит обмануть нотариуса и сообщит о задолженности при её отсутствии, то все последующие действия могут быть обжалованы плательщиком при условии предоставлении доказательств надлежащего выполнения договора.

Как составить договор

Вам не обязательно готовить текст договора самостоятельно. Достаточно договориться о сумме и порядке уплаты и обратиться к любому нотариусу. Нотариусы, как правило, имеют свои шаблоны договоров, куда они добавят необходимые условия по желанию сторон.

Однако если у вас есть какие-то специфические условия, или вы хотите узнать о всех возможных вариантах, чтоб выбрать наиболее подходящий для вас, тогда вам стоит обратиться к юристу с просьбой составить такой договор.

Вы можете предусмотреть в соглашении, что алименты будут платиться в фиксированной сумме или в части от дохода плательщика или даже в натуральной форме, то есть едой, одеждой и так далее.

Как платить, если выбрана денежная форма

Если вы выбрали денежную форму, то оплачивать можно путём перечисления алиментов на счет, через почтовые отделения, наличными или в другой способ по вашему выбору. Главное – это удобство обеих сторон. Для плательщика важно, чтоб оплату алиментов можно было подтвердить документально.

Если алименты платятся наличными, такими подтверждающими документами могут быть расписки, которые придётся писать каждый раз при получении алиментов.

При оплате через отделения банка или на почте в назначении платежа ссылайтесь на договор и указывайте назначение платежа.

Какое обязательное условие для соглашения об уплате алиментов

Условия договора не должны нарушать права ребёнка. Это означает, чтобы ежемесячная выплата не должна быть меньше, чем минимальные алименты 2021 года — не менее 50 % прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста.

Прожиточный минимум прописывается в Законе Украины «О государственном бюджете» на соответствующий год.

То есть прожиточный минимум меняется ежегодно, а также может меняться в течение года. Размер прожиточного минимума на 2021 год, а также за предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей таблице.

Передача недвижимого имущества в собственность ребёнка

Соглашение о передаче ребёнку недвижимого имущества в собственность взамен уплаты алиментов — это еще один способ договорного решения вопроса. Недвижимым имуществом является квартира, жилой дом, земельный участок. Тот из родителей, который должен платить алименты, если у него есть недвижимое имущество, может переоформить его на ребёнка по договору и больше уже не платить алименты.

В таком случае второй из родителей обязывается самостоятельно содержать ребёнка. Такой договор тоже заключается у нотариуса. Плюс на его подписание нужно разрешение органа опеки и попечительства. От имени ребёнка договор подписывает родитель, с которым ребёнок проживает. Если ребёнку уже есть 14 лет, он тоже подписывает договор.

Имущество можно записать на ребёнка или на ребёнка и второго из родителей. Продать это имущество до совершеннолетия ребёнка нельзя без разрешения органа опеки и попечительства. Если тот из родителей, с кем проживает ребёнок, не обеспечивает ребёнка, договор может быть расторгнут.

О том, как это происходит можно спросить у нотариуса или проконсультироваться у юриста.

Ещё один способ добровольной оплаты

Наконец отдельно стоит упомянуть такой добровольный способ оплаты, как написание заявления по месту работы или получения пенсии, стипендии. Размер алиментов и срок уплаты указываются в заявлении вместе с адресом получателя (тогда алименты будут приходить по почте) или же его банковским счётом (если такой известен). Заявление может быть отозвано в любой момент.

Еще раз повторимся, что в тех случаях, когда родителям не удалось договориться о добровольной выплате алиментов, остаётся второй способ получения алиментов – путём обращения в суд. В статье «Какие изменения внес новый закон об алиментах в Украине» мы уже говорили о том, что при обращении в суд существует также два варианта: получить судебный приказ о взыскании минимальных алиментов или же подавать иск на большую сумму, если для этого есть основания. Более подробно о судебном приказе, как более простом варианте, рассказано в статье «Как выдается и исполняется судебный приказ».

Алименты на ребенка новый закон 2021 украина с неработающего

Алименты на ребенка новый закон 2017 украина с неработающего

 • суммы валового дохода, получаемого регулярно и ежемесячно;
 • наличие недвижимости в правах собственности;
 • общее число людей, которые находятся у плательщика алиментов на содержании (родители, супруги и прочие);
 • уровень общей материальной обеспеченности детей;
 • необходимые затраты на обучение или оказание медицинской помощи детям.
 1. Во-первых, в суде придется доказать, что содержание ребенка требует определенного количества денег. Это будет один из первых мотивов, по которым суд получит возможность назначить фиксированную сумму алиментов.
 2. Во-вторых, судебные истории того, как начисляются фиксированные суммы выплат на содержание детей, показывают, что определенное количество денег заставляют платить некоторых лиц, например, частных предпринимателей. Такой же подход применяют для расчета алиментов на ребенка, если отец не работает официально.
 3. В-третьих, однозначного ответа на вопрос о том, какая сейчас сумма, не может быть еще и потому, что некоторые матери, которые одни воспитывают детей до 3-х лет, имеют право требовать установления конкретных сумм выплат еще и на свое содержание, а не только на детей.

Алименты на ребенка новый закон 2021 украина с неработающего

Такой подход к процедуре удержания алиментов является несколько несовершенным: при определении конечного размера суммы на содержание детей учитывается лишь официальный доход должника, который может составлять минимальную долю от его заработка ввиду распространенной в настоящее время практики неофициальной оплаты труда. Таким образом, определить какой процент от заработка получает истец не является возможным.

Это интересно:  В какой суд подавать на алименты

Нередки случаи, когда муж разводится с женой и не имея официальных доходов, трудится нелегально, скрывая свои доходы от бывшей супруги. Он для вида даже может стоять на Службе занятости и получать мизерное пособие по безработице, из которого алименты даже если взыскать 50%, будут несоизмеримо малой частью не достаточной для содержания ребенка в современных условиях.

Алименты в 2021 году

Как известно, просрочка алиментных платежей может «откликнуться» неплательщику неустойкой, которую взыскатель имеет право установить в порядке ст. 115 СК (Семейного Кодекса) РФ, предварительно обратившись в суд с исковым заявлением и постановлением о расчете алиментной задолженности.

 1. Алименты должны быть обязательно взысканы по решению суда либо по судебному приказу (добровольное алиментное соглашение не учитывается).
 2. Место нахождения должника не установлено, либо последний не проживает по заявленному в деле адресу и не выходит на связь с приставами, родственниками.
 3. Должник объявлен судебным приставом-исполнителем в исполнительный розыск за неуплату алиментов, о чем имеется соответствующее постановление.
 4. По истечении 1 года с даты объявления неплательщика в розыск, не принесший результата, судебный пристав обязан разъяснить взыскателю его право и порядок обращения в районную судебную инстанцию с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим.
 5. Суд на основании документов от судебного пристава о безуспешном розыске неплательщика и иных доказательств его отсутствия (например, показаний свидетелей), выносит решение о признании должника пропавшим без вести.
 6. Решение суда с иными правоустанавливающими документами передается в Пенсионный Фонд РФ по месту жительства/нахождения ребенка, где назначается пенсия по потере кормильца как альтернатива неоплачиваемым алиментам.

Алименты в 2021 году

 1. Право на алименты нуждающихся лиц (при этом несовершеннолетний ребенок считается нуждающимся «по умолчанию» при представлении доказательства уклонения от его содержания отцом или матерью.
 2. Способы назначения выплат:
  • добровольная договоренность родителей (выражается в заключении нотариального алиментного соглашения — ст. 99, 100, 101 СК РФ);
  • принудительное назначение — обращение исковым путем в судебную мировую инстанцию одного из родителей (п. 2 ст. 80 СК РФ).
 3. Установление сумм взыскания:
  • долевой (или процентный) способ выплаты средств со всех доходов ответчика, подлежащих алиментному удержанию (ст. 81 СК РФ):
   • на 1 ребенка — 25% или 1/4 часть доходов;
   • на двоих детей — 33%, или 1/3 соответственно;
   • на содержание 3 и более детей — 1/2, или половина доходов;
  • твердая денежная сумма — ежемесячная фиксированная выплата средств на ребенка, растущая (индексирующаяся) при увеличении прожиточного минимума в регионе проживания семьи (ст. 83 СК РФ).
 4. Основные правила и ведение исполнительного производства органами Управления Федеральной службы судебных приставов (далее — УФССП):
  • возбуждается исполнительное производство на основании исполнительного листа и заявления взыскателя;
  • приставами проводится необходимая работа с плательщиком;
  • в случае начала поступления периодических платежей в пользу получателя — исполнительное производство закрывается;
  • в случае неуплаты и образования алиментного долга судебные приставы-исполнители продолжают (или возобновляют) производство и применяют имеющиеся возможные меры побуждения уклониста к исполнению требования исполнительного документа.

Основной задачей проекта федерального закона является представление материальной гарантии ребенку, не получающему алименты по причине неустановленного местонахождения второго родителя (когда алименты судом были взысканы, но удерживать их не представляется возможным из-за того, что плательщика невозможно разыскать).

Алименты в 2021 году

Тем не менее, требуется детальная проработка многих аспектов данного вопроса: например, нельзя оставить человека и членов его семьи совсем без жилища. При вынесении судом решений о реализации жилья необходимо одновременно прорабатывать вопрос о приобретении должнику иного места проживания, меньшего размера, что также имеет ряд законодательных нюансов.

Кроме того, требуется конкретизировать предоставление информации от отделов ФССП в комиссариаты, поскольку сведений лишь о наличии или отсутствии алиментной задолженности может быть недостаточно, и нужен более детальный подход к каждому алиментному делу.

Новый закон о алиментах на ребенка 2021 в Украине

Буквально в прошлом году П. Порошенко одобрил законопроект о том, чтобы увеличить минимальные алименты в Украине в 2021 году. Таким образом, теперь помощь на ребенка не может быть ниже 55% прожиточного минимума. По состоянию на январь 2021 года размер прожиточного минимума составляет 1990 гривен. На официальном сайте ВРУ, где можно найти текст законопроекта, сказано, что повышение граничной суммы финансовой помощи поможет улучшить уровень жизни ребенка.

В подобной ситуации у женщины есть возможность получить деньги с мужа за прошедшие месяцы, поскольку он должен быть обязан выплачивать алименты на ребенка в Украине 2021. Украинское законодательство определяет максимально возможный срок взыскания помощи на детей за прошедший период – три месяца.

Закон об уплате алиментов на детей с правками 2021 года

Согласно статистическим данным, в 2017 году общая задолженность по алиментам в России превысила 100 миллиардов рублей. Если назначение алиментов и порядка выплаты не вызывает особых сложностей, то фактическое истребование этих денег зачастую бывает сложной задачей. Бывает, что обязанность по содержанию ребенка целиком ложится на одного родителя, а второй родитель безнаказанно уклоняется от этого. Производство дел по взысканию алиментов часто затягивается на долгие месяцы, размер задолженности растет как снежный ком, а взыскать ее бывает очень сложно, невзирая на решение суда.

При долевой системе выплат на 1 ребенка удерживается 25% от любого дохода алиментоплательщика. На 2 детей удерживается треть дохода. На троих и более сумма составляет 50 процентов. К источникам доходов относятся не только заработная плата, но и различные виды выплат, как единовременные, так и постоянные, в том числе и пенсия.

Новое в законе на 2021- 2021 год про алименты на ребенка, размер выплат, форма заявления

Также основанием считается получение алиментоплательщиком доходов из разных источников и фактически невозможность полного определения его заработков. Этот вид выплат назначается и в том случае, если ребенок достиг совершеннолетия, но является нетрудоспособным, или один из родителей ухаживает за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Минимальный размер алиментов, если отец работает и получает официальную, стабильную зарплату составляет часть его заработка. С 2012 года, по инициативе Президента РФ, изучается вопрос о необходимости создания специализированного фонда выплат детям, чьи родители уклоняются от алиментных обязательств. Законопроект предполагает создание, так называемого «алиментного фонда», сообщается интернет-издание advoweb.ru

Это интересно:  Пеня за неуплату алиментов

Сколько процентов составляют алименты на ребенка в 2021 году

Вторым путем решения вопроса является обращение бывших супругов в судебные инстанции. Родителям самостоятельно предстоит решить, какую форму помощи они предпочитают: фиксированные платежи или процентное соотношение к доходам. Суд может удовлетворить просьбу или определить иной способ расчетов, который не ущемляет интересы малолетних. Если раньше сумма выплат была обозначена процентным соотношением к реальным доходам плательщика, то сейчас ситуация изменилась. Ранее на одного ребенка было положено взыскивать 1/4 заработка, на двух —1/3, на трех и более — 1/2 от всех доходов родителя, сейчас применяются дополнения к известной схеме. Дело в том, что законом указаны минимальные суммы отчислений, связанные с МРОТ, меньше которых алименты быть не могут.

Если раньше ответчик мог предъявить справку о доходах, по которой его заработная плата была меньше МРОТ, то в настоящее время это запрещено. Такая справка служит документальным подтверждением нарушения ТК РФ, что повлечет за собой штрафные санкции для работодателя. Этот факт следует учесть недобросовестным плательщикам, которые незаконными путями пытаются скрыть свои доходы. Если все-таки заработок родителя равен минимальной оплате труда, то размер алиментов будет составлять: 1200 руб. на одного ребенка, 1600 руб. на двух детей, на троих и более — 2400 рублей в месяц. Если бывшие супруги обращаются с заявлением о фиксированных платежах, в этом случае размер не может быть меньше минимума, установленного государством.

Новый закон о алиментах на ребенка 2021 в Украине

Как уже упоминалось выше, отцу, который будет выплачивать алименты, если он безработный, ему придется в любом случае искать себе работу. Как только суд оканчивает подсчеты и устанавливает твердый размер алиментов в Украине для определенного человека, то лучше не затягивать с выплатами, иначе на ответчика могут налагаться штрафы или определенные административные санкции. Так что лучше позаботиться о том, чтобы избежать увеличения задолженности.

Часто украинцы интересуются тем, как считать алименты, чтобы точно определить их сумму. В таком случае надо разобраться, что влияет на их размер. Как уже упоминалось ранее, минимальные отчисления составляют порядка 30% от размера прожиточного минимума. Данная сумма может изменяться в обе стороны в зависимости от ситуации. Представители суда стараются учесть все аспекты сложившейся ситуации и вынести наиболее объективное решение, которое никому не навредит. В целом на величину алиментов влияют следующие факторы:

Об алиментных выплатах на ребенка в 2021 году

В текущем 2021 году российские специалисты готовят новый законопроект по удержанию алиментов, который включает не только учет расходов на содержание малыша, но и обеспечение его жилплощадью (или оплату за нее). На данный момент закон находится на стадии разработки, но уже сейчас к нерадивым отцам применяются ужесточенные санкции. Исполнительные службы все чаще описывают имущество должников и не дают им возможности совершать заграничные поездки.

Алименты на ребенка: новый закон 2021

В связи с попыткой многих родителей уклониться от уплаты алиментов, в 2021 году произошли изменения в законе об алиментах. Порядок установления размера на алименты на ребенка новый закон 2021 не изменил. Зато он затронул отношение к лицу, уклоняющемуся от уплаты алиментов, ограничения в адрес неплательщика, его возможность управления транспортным средством.

Алименты на ребенка в Украине — 2021

В 2021 году в Украине минимальный размер алиментов изменится три раза. 6 июня 2017 г. Президентом Украины был подписан «Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению защиты права ребенка на надлежащее содержание» № 4928, согласно которого размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума.

Дети могут распоряжаться алиментами самостоятельно

Согласно нового закона, алименты являются собственностью ребенка. Получатель алиментов обязан использовать их по назначению и в интересах ребенка. Несовершеннолетние дети могут самостоятельно получать алименты и распоряжаться ими.

Как получить алименты

По решению суда, средства на содержание ребенка присуждаются как часть дохода отца или матери в твердой денежной сумме. Каким способом получать деньги решает тот родитель, с которым проживает ребенок. Изменить способ получения денег можно через суд или по договоренности родителей.

Размер алиментов

В новом законе указано, что размер алиментов должен быть достаточным для гармоничного развития ребенка. Минимальный размер алиментов не может быть меньше, чем 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста.

Сумма алиментов на одного ребенка не может превышать 10 прожиточных минимумов.

Минимальный и максимальный размер алиментов

до 6 лет с 6 до 18 лет
min max min max
с 1 января 813 грн 16260 грн 1013,5 грн 20270 грн
с 1 июля 849,5 грн 16990 грн 1059 грн 21180 грн
с 1 декабря 889,5 грн 17790 грн 1109 грн 22180 грн

Прожиточный минимум на детей в 2021 г.

до 6 лет 6-18 лет
01 января 1626 грн 2027 грн
01 июля 1699 грн 2118 грн
01 декабря 1779 грн 2218 грн

Истец может обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов в таких размерах:

 • на одного ребенка — 1/4 от дохода
 • на 2-х детей — 1/3 от дохода
 • на 3-х и более — 1/2 от дохода.

Задолженность по алиментам

Если один из родителей, который платит алименты, просрочил оплату, он обязан выплатить сумму задолженности за все время с учетом индекса инфляции, а также 3% годовых от суммы долга.

Безработный родитель обязан платить алименты

Отсутствие официальной работы не освобождает от уплаты алиментов. Родитель обязан платить на содержание ребенка согласно статьи 180 СК Украины. Сумма алиментов начисляется согласно средней зарплаты региона, в котором проживает семья.

Статья написана по материалам сайтов: ursambo.com, sibyurist.ru, xn--80aulcp5a5c.dp.ua.

»

Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock
detector